אודות בית הספר

קדימויות:


טיפוח אקלים מיטבי


מתן מענה לצרכים: 


צרכי ביטחון אישי – חוקי מוגנות.

צרכים רגשיים חברתיים – צורך בשייכות תקשורת בין אישית, אוטונומיה, ביטוי אישי, כישורים חברתיים, מעורבות ותרומה לקהילה.

מיצוי פוטנציאל אישי של כל תלמיד.


דרכי פעולה:


חוקי מוגנות ואכיפתם, מצלמות בתוך ביה"ס, נוכחות מבוגרים בהפסקות.

שעתיים בשבוע שיעור חינוך לכל כיתה (ח'-ט') וחינוך אישי בכיתה ז', תוכנית כישורי חיים שמועברת דרך היועצת למחנכות, שעות פרטניות שנותנות מענה רגשי בנוסף למענה לימודי. צוות בית הספר עובר השתלמות לשיפור תקשורת מורים תלמידים, מחויבות לקהילה : פרויקט מחויבות אישית – כיתות ח'.

טיפול בפרט. מענה לקצוות בבית הספר – מתקשים, מקשים, ליקויי למידה, קבוצות מצטיינים, הקבצות, חינוך אישי בכיתות ז' ח', שעות פרטניות לכלל התלמידים.

מיומנויות הנלמדות במסגרת שיעורי העברית ישמשו מסד לתפקוד אורייני נאות של התלמיד בכל תחומי הדעת.


הכרת הארץ - של"ח:


נתוני המיפוי הבית ספרי – המיצ"ב (הפנימי)

ישיבות צוות, עבודת צוות – שותפויות כבסיס להצלחה.

האינטגרציה של כל הפעילויות מהווה את סדר היום הפדגוגי.

התחזית למחר

תחזית לתאריך | לתחזית המלאה לחץ כאן